Никого, никога не задържам. И знаете ли защо? - Защото научих, че който обича, ще остане - каквото и да направя, каквото и да му кажа… A който не обича - каквото и да направя, каквото и да му кажа - все пак - ще си отиде …
(via liveinashadow)
17/4/2014 . 46 notes . Reblog
17/4/2014 . 3,595 notes . Reblog
17/4/2014 . 0 notes . Reblog

16/4/2014 . 35,722 notes . Reblog
16/4/2014 . 826 notes . Reblog
16/4/2014 . 202,108 notes . Reblog
Not everyone you lose is a loss.
(via badfresh)
16/4/2014 . 341,761 notes . Reblog

16/4/2014 . 0 notes . Reblog
15/4/2014 . 508 notes . Reblog
15/4/2014 . 567 notes . Reblog
My shop